top of page
  • תמונת הסופר/תענת זלמנסון קוזניצוב

ספרות ויומן קריאה: מנהרת הזמן - אסיר ציון / גלילה רון פדר עמית

עודכן: 28 באוג׳ 2022

פרוייקט יומן קריאה לתלמידים בית ספר יסודי


"היה קר בתוך המנהרה. שמתי את השיניים של שרון נוקשות כשהיא זחלה לפני, הזדקפתי וקפצתי במקום, כדי לא לקפוא. הרי יכולנו לשבת עכשיו ליד הרדיאטור של ההסקה... אז מה אנחנו מחפשים פה? אף פעם לא נתקלתי בקור שכזה. גם לא בימי השלג בירושלים. בררר... אחר כך מצאנו מילון רוסי, שמישהו כתב ממש בכתב יד. קולות של הגברים עיפים ורעבים, עטופים בטליתות, שרו "לכה דודי לקראת כלה". היתה שם קבוצה של כמה יהודים, שלא התרפסו גם בתנאים הקשים של המחנה. ומי שרצה להתנחל להם – הם אימו עליו במנה אחת אפים. הקור לא שבר אותם, וההערות האנטישמיות לא שברו אותם והמחנות רק הגבירו את רצונם לעלות לארץ - ישראל."

מנהרת הזמן 26 - אסיר ציון

גלילה רון-פדר-עמית 2011
יומן קריאה:


  1. ת.ז. לספר: שם ספר, שם הסופר ,שם המאייר,שנת הוצאה ושם ההוצאה. (5 נקודות)

  2. כתיבת תולדות חיים: כתיבת תולדות חיים בצורה קצרה ועניינית. (5 נקודות)

  3. תוכן הספר: בכתיבת פרק זה לכלול דמויות, מקום התרחשות, זמן ההתרחשות, בעיה מרכזית ופתרון הבעיה. (30 נקודות)

  4. אפיון דמות ראשית: קביעת תכונות (3)על פי התנהגות מעשים, הסבר ודוגמאות מן הספר (30 נקודות)

  5. המלצה על הספר: לכלול רקע על הספר, נקיטת עמדה / טענה, נימוק המלצה. (10נקודות)

  6. קטע מן הספר: כתיבת קטע מן הספר, ציטוט מן הספר תיאור הקטע במילים אישיות, נימוק לבחירת הקטע. (10 נק')

  7. ארגון ,סדר ועמידה בזמנים. (10 נקודות)Comments


bottom of page