מגוון שיעורים ופעיליות לגילאים שונים.

אפשר ללמד מערך שיעורים (ראו המלצות ביחידת לימוד) או שיעור אחד. בחרו את השיעורים לפני נושאי קטגוריות.

שימו לב שישנם שיעורים דומים באנגלית, אך לעיתים השיעורים שונים מסיבות שקשורות בחומרים שלא זמינים בשתי השפות כמו ספרים או סרטים.