יחידת לימוד תיכון מורחבת: שלח את עמי, מאבק יהדות בריה"מ לעלייה חופשית

ראשי פרקים:


 • רקע: מצב היהודים ברוסיה לפני ואחרי המהפכה הבולשיביקית

 1. השפעת הקמת מדינה יהודית על מצבם של יהודי בריה"מ (סרטון ודיון מודרך)

 2. פייק ניוז במדיה סובייטית (מצגת ודיון מודרך)

 3. המחתרת היהודית-ציונית בבריה"מ - חגים יהודים בבריה"מ (מצגת ופעילות)

 4. מכתב ח"י המשפחות מגיאורגיה (שיר, סרטון ודיון מודרך)

 5. האירוע שפתח סדק במסך הברזל והתניע את המאבק למען יהדות בריה"מ: מבצע חתונה - ניסיון חטיפת מטוס ריק ע"יי יהודים מסורבי עלייה (הקרנת סרט ודיון)

 6. פעילות בארץ בעולם למען יהודי בריה"מ - מחאות ללא אלימות, שהשיגו תשומת לב תקשורתית בזכות יצירתיות (פעילות יצירתית)

 7. תיקון ג'קסון-ואניק (חרם מסחר) והתפרקות בריה"מ (מתמיטיקה והיסטוריה)


מטרות למידה

 • התלמידים יוכלו לזהות את תפקידה/השפעתה/חשיבותה של מדינת ישראל הצעירה ליהודים ברחבי העולם.

 • התלמידים יבינו את כוחה של התקשורת בהשפעת דעות של אזרחים וכמה קל זה לעוות את המציאות כדי להגיע לאמת אבסולטית אחת.

 • התלמידים ילמדו על חיי היהודים מסורבי עלייה בברית המועצות לשעבר.

 • התלמידים יבינו לעומק את מאבק היהודים בבריה"מ ליציאה חופשית ועל ההקרבה הגדולה שחלקם עשו רק כדיי להיות בישראל.

 • ערבות הדדית: התלמידים ייחשפו לפעיליות של פעילים בישראל ובעולם החופשי ויחשבו בצורה יצירתית על מחאות והפגנות ללא אלימות שמעוררת עניין בתקשורת.סיכום רקע: היהודים לפני המהפכה ומדוע תמכו חלק מהיהודים בקומוניזם

(עריכת קטעים נבחרים מתוך מאמר "קהילת יהודי רוסיה" באתר בית התפוצות)


לרבים נדמה כי ברוסיה חיו יהודים מאז ומעולם, אבל האמת היא שלמעט סוחרים יהודים בודדים שנדדו בין ירידים ברחבי האימפריה עד 1772 לא התגוררו בה יהודים כלל.

הסיבות לכך היו בעיקרן דתיות. בעוד שבחלקי אירופה האחרים ביקשה הכנסייה הקתולית לשמר את הישות היהודית במצב נחות כעדות לניצחון הנצרות על היהדות– הממסד הדתי המרכזי ברוסיה, הלוא הוא הכנסייה הפרבוסלבית, התנגד נחרצות ליישוב יהודים, שנתפסו כאחראים לצליבתו של ישו. עדות לאידאולוגיה זו אפשר למצוא באמרתה הנודעת של הקיסרית יליזבטה פטרובנה: "אין אני רוצה להפיק תועלת משונאיו של ישו".