דיונים לפסח

עודכן ב: יול 8

#חגים #פסח #יהדות_ותורה #יסודי #חטיבת-ביניים #תיכון


מבוא

אוסף חומרים בהקשר של פסח ומאבק יהדות בריה"מ.


חומר למחשבה

  • בתולדות המאבק למען יהודי ברית-המועצות היו שני היבטים בעלי זיקה ישירה לפסח. כולם מכירים את הקריאה המפורסמת "שלח את עמי" שהייתה לסיסמת המאבק. הפסוק המקראי, בהקשרו היהודי-סובייטי, נטבע לראשונה במהלך שנות ה-60 ע"י יעקב בירנבוים, ממובילי מאבק הסטודנטים היהודיים בארה"ב. מלבד זאת, מאז 1964 הונהג נוהג להשאיר כיסא ריק בסדר פסח "ליהודי רוסיה" שזכה לשם "כס אל דמי" על בסיס מזמור תהילים פ"ג, ב'. מי שעמד מאחורי היוזמה הזאת היא אגודת "מעוז" שהוקמה בשלהי שנות ה-50 כאלטרנטיבה לפעילות הממסדית למען יהודי ברית-המועצות. (נתי קנטרוביץ)


  • פסח מציין את החירות, אך בפסח לא נדרשנו לא כיחידים ולא כעם לפעול, אלא היינו פאסיביים. ה' גאל אותנו ממצרים, הוציא והציל ולקח – כל לשונות הגאולה. רב שלמה פוקס | התנועה הרפורמית). לעומת מאבק יהדות ברית המועצות, אשר הקריבו את החופש שלהם ואת החיים שלהם כדי שיתנו להם לצאת מבריה"מ ולהגיע לישראל. כמובן, אין להניח שכל יהודי בריה"מ רצו לצאת וגם לא כל אלה שרצו לצאת נלחמו למען זה. אבל היו רבים במאבק: כ 3,000 אסירי ציון*, ועוד כ 40,000 מסורבי עליה*.

  • קריאה שהתפרסמה בערב פסח 1969, הקוראת לזכור ולהזכיר בליל הסדר את מאבקם של יהודי ברית המועצות לעלות לארץ: לומר בליל הסדר שמייחדים מצה, "לחם עוני", לזכר עוניים, דיכוים ובדידותם של יהודי ברית המועצות, ולהשאיר כיסא פנוי על יד שולחן הסדר. הקריאה מסיימת במילים "שלח את עמי" (הלקוחות מקריאת משה לפרעה לשלוח את בני ישראל ממצרים),שהפכו לסִסמת המאבק למען יהודי ברית המועצות.

  • מבצע מצה: מבצע "מצה" - מחזה שמוכר למרבית הילדים היהודיים ברית-המועצות: אי שם באביב בחסות העלטה, בפתח הבית מופיע אדם לא מוכר ובידו מזוודה, כאילו בא לביקור.