top of page
  • אפרת סברון

עלייה מול הגירה (חוק השבות)המלצה לשיעורים על חוק השבות, ביחידת לימוד מוכנה שכתבה אסנת סברון - הפיקוח על הוראת אזרחות.

בנוסף ליחידת לימוד, צפו בסרטון אנימציה קצר המסביר את ההבדל בין עלייה להגירה:מבוא

הפריט שיוצג בהמשך מוסיף לכתוב בספר הלימוד "להיות אזרחים בישראל" ובספר הלימוד "אזרחות לבגרות" בנושא חוק השבות וחוק האזרחות.

הפריט נועד להבהיר את הסיבות לחקיקתם של שני חוקים שונים המתייחסים לנושא ההגירה למדינת ישראל: חוק השבות (העוסק בעלייה בלבד) וחוק האזרחות (המסדיר את מעמדם האזרחי של תושבים, עולים ומהגרים אחרים), ולהדגיש את ההבדל ביניהם. כמו כן יסייע העדכון להבין, הבנה בסיסית, מהי מדיניות הגירה ואילו גורמים יכולים להשפיע על קביעת מדיניות כזו: בהיבט המקומי - תוך סקירה כללית של היחס לעליה יהודית בתקופת היישוב ואחרי הקמת המדינה, ובהיבט הגלובלי – תוך התייחסות למדינות דמוקרטיות אחרות על חוקי ההגירה שלהן. הדיון המוצע מתמקד בעיקר בחוק השבות ואין הוא עוסק לעומק בהיבט הרחב יותר של מדיניות הגירה והתאזרחות הבא לידי ביטוי בחוק האזרחות. [כמו כן הפרק המוצע אינו עוסק בשאלת "מיהו יהודי?" ובשאלה האם יש לשנות את סעיף 4א המגדיר את זכאי השבות.


הורידו את הקובץ לעיון ביחידת לימוד המלאה:


עליה מול הגירה
.pdf
הורידו את PDF • 333KB
Kommentare


bottom of page