top of page
  • תמונת הסופר/תענת זלמנסון קוזניצוב

מצגת ושיעור כתיבה: תמונות של יהודי ברית המועצות לאורך חגי השנה

עודכן: 21 ביוני
מבוא

למרות מה שרבים חושבים: דווקא לא היה איסור מוחלט בבריה“מ לחגוג חגים יהודים. אבל היתה בכך סכנה ממשית - רבים נעצרו ללא פשע ממשי, ונשלחו למאסרים ארוכים באשמת ריגול.


מטרות למידה

בשיעור זה התלמידים יבחרו משימה יצירתית לבצע סביב תצלומים של יהודים חוגגים חגים יהודים בבריה"מ: כתיבת מונולוג, שיר או סיפור.


חומרים


רקע

ברית המועצות הייתה אחת משתי מעצמות-העל בעולם (יחד עם ארצות הברית), אבל המעצמה הזאת לא החזיקה מעמד והתפרקה ב 1991, רק אחרי 74 שנים של קיום.ברית המועצות הייתה מורכבת ממדינות שנכבשו על ידי רוסיה, ולכן כולם הוכרחו לדבר רוסית, מכיוון שהשלטון הכובש ניסה למחוק כל זהות שהיא לא רוסית קומוניסטית.בברית המועצות היו 3 מיליון יהודים, אבל המדיניות הייתה נגד דת, כל דת.המשטר הסובייטי אסר על קיום חיים יהודיים, אך מנגד מנע מהיהודים לצאת לישראל. בעיני ההנהגה הסובייטית - יציאת היהודים הייתה סמל לכישלון התעמולה שברית המועצות היא גן עדן עלי אדמות. לכן כל ביטוי ליהדות, לציונות, לאהדה לישראל או לשאיפה לעלות לישראל היה נחשב לבגידה. רבים נעצרו ללא פשע ממשי, ונשלחו למאסרבאשמת ריגול או בגידה. בנוסף ממשלת ברית המועצות התייחסה לאזרחים כאל רכוש המדינה, ואסור היה לצאת מגבולות המדינה ללא קבלת אישור מיוחד: לא לטיול ובטח לא על מנת לעזוב את בריה"מ.מי שביקש לצאת היה צריך לעבור דרך משרד הפנים, ולרוב לקבל סירוב. בברית המועצות האבטלה הייתה אסורה לפי החוק, מי שסומן כ"בוגד" (= מי שרוצה לעזוב הוא "בוגד") גם היה לרוב מפוטר מהעבודה ובכך הפך לעבריין.


מדוע ננעלו השערים ליציאה? לפי התפיסה של בריה"מ, אם החברה הסובייטית היא עליונה ועדיפה הרי שאדם שפוי לא ירצה לעוזבה, ובמידה ומישהו מעוניין לעוזבה, סימן שהוא זקוק לחינוך מתקן על-מנת להחזירו לדרך הישר. כלומר, להכיר בעליונותה ובעדיפותה של החברה הסובייטית, שעל הפרט למצוא בה את מקומו, ובמסגרת החברה הסובייטית יש לאפשר לכל אחד מהאזרחים ולכל קבוצה אתנית להגשים את עצמם.


תהליך

צפו במצגת השקופיות ככיתה. בחנו תמונה אחת או בחנו אותן כאוסף.

תנו משימה לבחירה לתלמידים:

  1. היו עיתונאים והמציאו כותרת ותת כותרת שיתאים לצילום.

  2. שיר או סיפור: כתבו על הצילום, ותארו את מה שהם אתם חושבים שקרה רגע לפני שהתמונה צולמה ומה אתם חושבים שקרה אחר כך.

  3. כתבו מונולוג מנקודת מבטו של אחד האנשים בתצלום.

  4. הדביקו צילום של התמונה במרכז פיסת נייר לבן וציירו את מה שאתם חושבים שקורה מחוץ למסגרת הצילום.

  5. ערכו צילום של התמונה יחד עם בועות מחשבה מעל לראשי חלק מהדמויות. תן לתלמידים למלא את הבועות במה שהם חושבים שנושאי התצלום חושבים.

  • בקשו מכמה תלמידים לשתף את עבודתם עם שאר הכיתה.

 

הסבה לעברית משיעור באנגלית של מרכז לוקשטיין: ענת זלמנסון קוזניצוב

 

* מסורבי עלייה: יהודים אשר ביקשו אישור יציאה מבריה"מ למטרת עליה ישראל וקיבלו סירוב.

Comments


bottom of page