top of page
 • תמונת הסופר/תהספריה הלאומי

סדר פסח מיוחד של אסירי ציון

מועד מומלץ להוראה: פסח l כיתות ו, ט, י, יא, יב


כרזה הקוראת לתושבי תל אביב להזדהות עם מאבקם של אסירי ציון.


בשיעורי היסטוריה אפשר להיעזר בכרזה בנושא אסירי ציון ומאבקם של יהודי ברית המועצות לעלות לישראל בשנות ה־60 וה־70 של המאה העשרים. (מאוחר יותר היו יהודי אתיופיה במצב דומה, וגם למענם קם ארגון אסירי ציון)

בשיעורי אזרחות אפשר להיעזר בכרזה בדיון על מידת המחויבות של מדינת ישראל ליהודים בתפוצות.

בשיעורי מחנך אפשר להיעזר בכרזה בדיון על זהות יהודית ועל הזיקה בין יהודים בארץ ליהודים בתפוצות.

בשיעורי תרבות ישראל ומורשתו ומחשבת ישראל אפשר להיעזר בכרזה בדיון על ליל הסדר ועל משמעות החירות. עוד הכרזה יכולה לשמש בדיון בנושא ערבות הדדית בעם היהודי.שאלות לדיון

מתבוננים

 • מי פרסם את הכרזה?

 • מתי פורסמה הכרזה?

 • למי הכרזה פונה?

מבינים

 • מה פירוש המושג אסירי ציון? מה מקורו?

 • מה מצויר בסמל של ארגון אסירי ציון? מה הרעיון שהסמל מביע?

 • בכרזה נאמר שבסדר יספר אסיר ציון על "ההגדה החדישה של עבדות וחירות". מה, לדעתכם, יהיה תוכן הסיפור?

 • קראו על התמורות בברית המועצות בשנת 1986. מדוע דווקא בשנה זו שוחרר אסיר ציון האחרון?

 • אילו פעולות הזדהות עם אסירי ציון נעשו בשנות השבעים?

מתחברים

 • חפשו שמות של אסירי ציון בברית המועצות בשנות ה־70 וספרו את סיפורם לכיתה. היעזרו במקורות מידע.

 • האם הייתם פעם במפגן הזדהות למען מישהו או למען רעיון כלשהו? ספרו על כך בכיתה.

 • אילו ארגונים נוספים שתומכים ביהודי התפוצות אתם מכירים? ציינו את פעולותיהם.

יוצרים

 • עיינו באתר משרד העלייה והקליטה ורשמו מהן הזכויות של אסיר ציון על פי חוקי המדינה.

תכניות לימודים היסטוריה - מ"מ

 • בונים את מדינת-ישראל במזרח התיכון -עלייה קליטה ועיצוב החברה

היסטוריה - ממ"ד

 • הקמת מדינת ישראל -עליה קליטה והתישבות במדינת ישראל-יא -יחסי ישראל והתפוצות - יב

אזרחות

 • ישראל-מדינה יהודית דמוקרטית -מדינת ישראל ויהודי התפוצות

תרבות ישראל ומורשתו

 • חגי ישראל - בין מסורת לחידוש


ספרי לימוד היסטוריה מסע אל העבר: המאה העשרים, בזכות החירות, קציעה אביאלי־טביביאן, הוצאת מטח, פרק ב: תמורות בעולם היהודי. מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, קציעה אביאלי־טביביאן, הוצאת מטח, פרק י"ג: השלטון בברית המועצות מקשה על יציאת היהודים. אזרחות להיות אזרחים בישראל : מדינה יהודית דמוקרטית, חנה אדן, ורדה אשכנזי, בלהה אלפרסון, הוצאת מעלות בע"מ, פרק ד': מדינת ישראל- מדינת העם היהודי. מחשבת ישראל מ"מ מעגלי שייכות: זהות יהודית בעולם משתנה, רני יגר ועמית אלון, הוצאת מכון שלום הרטמן תוכנית בארי, שער רביעי - מעגל המעורבות והאחריות.מקור: https://web.nli.org.il/sites/nli/hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700353717&presentorid=NLI_EDU

Comments


bottom of page
<